A 'Super-Nature'-t iskolákban tanítjuk.
Kis létszámú csoportok oktatására ajánljuk a
Helen Doron English for Children-t.

MagunkrólKurzusokTanárokSzülőkElérhetőségekJátékokKezdőlap

A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Az ehhez a weblaphoz való hozzáférést és annak használatát a Helen Doron Limited (HD) biztosítja az alábbi feltételekkel:

 1. Azáltal, hogy használja a weblapot, elfogadja, hogy ezek a feltételek kötelező érvényűek Önre nézve, melyek a weblap első használatakor azonnal életbe lépnek. Amennyiben nem fogadja el, hogy az alább következő valamennyi feltétel kötelező érvényű legyen az Ön számára, kérjük, ne lépjen be a weblapra és/vagy ne használja azt!
 2. A HD a változtatások on-line közzétételével bármely időpontban megváltoztathatja a használat feltételeit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a használat feltételeit, hogy biztos lehessen benne, hogy értesült a HD által eszközölt változtatásokról. Amennyiben a változtatások feltöltése után továbbra is használja a weblapot, ez azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ezek a feltételek módosítva és/vagy kiegészítve is kötelező érvényűek legyenek az Ön számára.
 3. A weblap tartalmának használata kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal történhet, annak tartalmát nem reprodukálhatja, nem másolhatja le, nem teheti közzé, nem töltheti le, nem adhatja át, nem teheti nyilvánosan elérhetővé vagy egyéb más módon a személyes használaton kívül nem használhatja fel. Elfogadja továbbá azt is, hogy jelen weblap tartalmát nem dolgozza át, nem módosítja és abból kiindulva más munkát nem készít, nem kereskedelmi céllal történő, személyes használaton kívül nem használja fel egyéb célra. A weblap tartalmának bármilyen más irányú felhasználása a HD előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.
 4. Elfogadja, hogy kizárólag törvényes célokra használja a weblapot, oly módon, amely más személy jogait nem sérti, és mást a weblap használatában és élvezetében nem korlátoz vagy akadályoz. A tiltott viselkedés a következőket tartalmazza: zaklatás, aggodalom vagy kényelmetlenség okozása bárkinek, obszcén vagy sértő tartalom továbbítása, vagy a weblapon belül a párbeszéd normál menetének zavarása.
 5. A weblap tartalmát, beleértve a HD-vel és/vagy a HD társult vállalataival, termékeikkel és szolgáltatásaikkal (vagy harmadik fél termékeivel vagy szolgáltatásaival) kapcsolatos és az azokra vonatkozó információt, neveket, képeket, logókat és ikonokat úgy szolgáltatjuk, „AHOGY VAN”, ill. „ELÉRHETŐ” alapon, a törvény által megengedett mértékig mindenféle (törvény által meghatározott vagy sugalmazott) értelmezés és vállalt garancia nélkül, ideértve az elfogadható minőség, egy bizonyos célra való alkalmasság, nem jogsértő mivolt, kompatibilitás, biztonság és pontosság sugalmazott garanciáját.
 6. A HD semmilyen körülmények között nem felelős a következő károkért vagy vesztségekért (függetlenül attól, hogy ezeket a veszteségeket előre látták, előreláthatóak, ismertek voltak, vagy egyéb okból): a) adatvesztés, b) bevételveszteség vagy várt profit elmaradása, c) üzletvesztés, d) lehetőség elvesztése, e) jó hírnév csorbulása vagy elvesztése, f) harmadik felek által elszenvedett veszteségek vagy g) bármilyen közvetett, következményes, speciális kár vagy büntetés jellegű kártérítés, mely a weblap használata okán keletkezett függetlenül a cselekvés módjától.
 7. A HD nem szavatolja, hogy bármely, a weblap tartalmában található funkció megszakításmentes és hibamentes lesz, vagy, hogy a hibák kijavításra kerülnek, illetve weblap vagy az azt biztosító szerver vírusmentesek.
 8. A HD-t, HDEE-t vagy harmadik feleket, termékeiket vagy szolgáltatásaikat azonosító nevek, képek vagy logók szerzői és tervezői jogvédelem alatt állnak, és a HD és/vagy harmadik felek védjegyei. Jelen feltételekben semmi nem értelmezhető úgy, mint ami sugalmazottan biztosítaná a kereseti igény meggátlását, vagy más módon engedélyt vagy jogot adna a HD vagy bármely harmadik fél védjegyének, szabadalmának, tervezői jogának vagy szellemi tulajdonjogának használatára.
 9. Ahol lehetőség nyílik arra, hogy valamilyen anyaggal hozzájáruljon a weblaphoz vagy a HDEE portálhoz (ideértve bármilyen szöveget, fényképet, grafikát, videót vagy hangfelvételt), hozzájárulása elküldésével elfogadja, hogy a HD-nek folyamatos, jogdíjmentes, nem kizárólagos, al-licencbe adható jogot és engedélyt ad világszerte az Ön által rendelkezésre bocsátott anyag használatához, reprodukálásához, módosításához, átalakításához, publikálásához, lefordításához, belőle származó munkák létrehozásához, terjesztéséhez, előadásához, lejátszásához, nyilvánosan elérhetővé tételéhez, valamint valamennyi szerzői és reklámjog gyakorlásához, és/vagy ahhoz, hogy beépítsük az Ön által átadott anyagot más munkákba, ma ismert vagy később kifejlesztésre kerülő bármilyen médiumon, az Ön által átadott anyaghoz fűződő bármely jog érvényességének teljes idejére, valamint a HD adatvédelmi politikájában meghatározott személyiségi adatokkal kapcsolatos korlátozásoknak megfelelően. Ha nem kívánja megadni a HD-nek a fent meghatározott jogokat, kérjük, ne küldje meg anyagát a weblapunkhoz!
 10. Továbbá, a 9. paragrafus folytatásaként, ha elküldi nekünk a weblapra szánt anyagát, Ön:
  1. garantálja, hogy anyaga:
  2. saját, eredeti munka, és hogy Önnek joga van azt hozzáférhetővé tenni a HD számára a fent meghatározott valamennyi célra;
  3. nem becsületsértő; és
  4. nem sért semmilyen törvényt; és
  5. előre mentesíti a HD-t minden olyan jogi díjaktól, kártól és egyéb kiadástól, amely felmerülhet a HD-nél amiatt, hogy Ön megszegi a fenti garanciát; és
  6. lemond az átadandó anyaghoz fűződő minden erkölcsi jogáról a weblaphoz való hozzájárulás és a weblapon való megjelenés céljából és a fent meghatározott célok érdekében.
 11. Semmilyen becsületsértő és törvényellenes anyagot, ideértve szöveget, grafikát, videót, programokat vagy hangfelvételt nem küldhet a weblap fórumára.
 12. Szigorúan tilos törvényellenes tett elkövetésének vagy támogatásának szándékával beküldeni anyagot.
 13. Vállalja, hogy csak olyan anyagokat küld a weblapra, melyek saját eredeti munkáját tartalmazzák. Nem plagizálhat, és harmadik fél érdekeit nem sértheti, ideértve a szerzői jogokat, védjegyet, kereskedelmi titkokat, személyiségi jogokat, népszerűsítési jogokat, személyes vagy szabadalmi jogokat.
 14. A weblap területein kifejtett nézőpontok a közvélemény egyes képviselőié, és nem feltétlenül tükrözik a HD véleményét.
 15. Ha jelen feltételek közül bármelyikről megállapítást nyer, hogy törvényellenes, érvénytelen, vagy más módon érvényesíthetetlen azon állam vagy ország törvényei szerint, melyben ezeknek a feltételeknek hatályosnak kellene lenni, akkor addig a mértékig, ameddig az adott feltétel törvénytelen, érvénytelen, vagy érvényesíthetetlen, és azon a joghatóságon belül, ahol mindez fennáll, a feltételek közül az adott részeket külön kell választani, majd törölni kell, s így a fennmaradó részek továbbra is megmaradnak, teljes érvénnyel és hatállyal, és továbbra is kötelező érvényűek és érvényesíthetők.
 16. E feltételeknél és értelmezésüknél Izrael törvényei az irányadók.

Helen Doron© 1997-2007